Избор на език

  • Производствена база
  • Европейски стандарти на производство
  • Работен процес
  • Simple Item 4
  • Simple Item 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

За нас

Обща информация

МУЛТИМЕС ГРУП ООД - гр. Лясковец е месопреработвателно предприятие за преработка на меса от домашни копитни животни. Стратегическото географско позициониране в централната част на страната позволява своевременно и бързо реагиране на всички запитвания и заявки.
Фирмата е създадена през 2000 г., но като месопреработвателно дружество започва дейност през месец септември 2013г., в нова и модерна фабрика, съобразена и отговаряща на всички Европейски стандарти и норми.

История

През 2013г. фирмата започва дейност, разполагайки с най-ново и модерно оборудване от машини и съоръжения. На обща застроена площ от 1846 кв.м. е изградена модерна фабрика, отговаряща на всички ветеринарно-медицински, санитарно-хигиенни и екологични изисквания.
Самата производствена сграда е със застроен обем от 12000.00 куб.м. и разполага с:
     -    минусова камера за съхранение с обем от 500 палетни места
     -    производствени зали, складови и пакетажни помещения, снабдени с всички необходими за производствения процес машини, съоръжения, апарати и материали.
      -    шокови хладилни централи за бързо замразяване на продуктите
      -хладилни камери за съхранение   на  охладени суровини  и  готови продукти с капацитет  100 палетни  места.  
     -    линия за транжиране на месо, предназначена за разфасоване, обезкостяване и сортиране на месни продукти. Линията е с капацитет от 30 т. месо за 8 часа и отговаря на всички изисквания на немските стандарти DIN9797 R DIN 9798 за съоръжения за хранително - вкусовата промишленост.
    -    офисна част с изграден удобен паркинг, за бързо и качествено обслужване на клиентите
За професионалната и качествена работа също така от особена важност е и умелия подбор на кадри, с които е изграден и екип от опитни професионалисти.

Бъдеще

Фирмата се развива успешно и си поставя за цел увеличен пазарен дял и запазване на тенденцията за реализиране на вътрешния и външния пазар. Ръководството на МУЛТИМЕС ГРУП  ООД е осигурило лоялно отношение към клиентите и потребителите на произвежданите от тях месни продукти, чрез непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията им, с цел предлагане на месни  продукти с желаното от тях качество, срок и цена. Фирмата поддържа редовна комуникация и партньорство с клиентите с цел непрекъснато изясняване и удовлетворяване на потребностите им, като по този начин осигурява тяхното привличане при решаване на определени въпроси, изискващи позицията им.
Към въведената система НАССР е внедрен  и международния стандарт за качество и безопасност на храните IFS Food Ver.6, гарантиращ високо качество  на нашата продукция.