Избор на език

  • Производствена база
  • Европейски стандарти на производство
  • Работен процес
  • Simple Item 4
  • Simple Item 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Производство

Мултимес груп ООД разполага с  модерни  производствени зали.
 -  зала   за обезкостяване на свинско трупно, свинска плешка с кост и кожа и всички видове  свински разфасовки.Залата е с капацитет от 30 тона месо за 8 часа  и отговаря на всички изисквания на немските  стандарти DIN 9797 R DIN 9798 за съоръжения за хранително – вкусовата промишленост.
- зала  е за  обезкостяване на говеждо и телешко  трупно месо.
-зала  за  пакетиране

Производството е  добре организирано и планирано, с едновременна работа и в трите зали, с екип от обучен персонал, наброяващ  60  човека.

За гарантиране доброто качество на нашата продукция е внедрен  и международния стандарт за качество и безопасност на храните IFS Food Ver.6.