Сертификати за качество

  • Печат

Мултимес Груп предлага всички видове разфасовки на свинско месо, месо от ЕРД /говеждо и телешко, ДРД /агнешко, шилешко, овче/ и месо от еднокопитни животни /конско/ за нуждите на месопреработвателната промишленост. Разполага с всички необходими сертификати и разрешения за работа съобразени с Европейските изисквания за производство на висококачествени месни продукти.